Xtraordinary SALE! from RM 99

AirAsia giving out FREE seats to New Delhi & Mumbai!  Experience comfort from only RM99 when you fly from Kuala Lumpur to Gold Coast, Chengdu, Taipei, Stansted, Hangzhou and many more!

Book now to enjoy these seats before they run out!

Book from 17 – 19 Aug 2010 | Travel from 1 Apr – 11 Aug 2011

Incoming search terms:

  • airasia hari raya promotion 2012
  • air asia hari raya promotion
  • air asia hari raya promotion 2012
  • jpo raya sale
  • raya hotel promotion 2012

Xếp hạng địa điểm này

0.0 / 5 (0 đánh giá)
5
4
3
2
1

Đánh giá địa điểm này

Email của bạn sẽ không được công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tất cả bình luận có chứa đường dẫn website sẽ bị đánh dấu spam