Koh Samui Promotion with Firefly

Interested with Koh Samui ? From 26 – 31 May 2011, Firefly is having a promotion from Subang to Koh Samui at RM208 only. The travel period is from 13 Jun until 29 October 2011.

Get your Firefly promotion tickets here.

Incoming search terms:

  • www firefly airline promotion to koh samui
  • air asia firefly airline
  • airasia promotions for samui
  • firefly promo to koh samui
  • fireflyz promotion
  • koh samui promotion 2013

Xếp hạng địa điểm này

0.0 / 5 (0 đánh giá)
5
4
3
2
1

Đánh giá địa điểm này

Email của bạn sẽ không được công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tất cả bình luận có chứa đường dẫn website sẽ bị đánh dấu spam