Jetstar Take A Friend for FREE

Celebrate Jetstar’s 7th Birthday! For every full paying passenger who books one of these special sale fares, one passenger flies free! Sale on now until midnight (23:59) Friday 9 December 2011, unless sold out prior. Sale may be extended.

International routes Travel periods One way, all-inclusive
Economy Starter Fares (RM)
Kuala Lumpur  Singapore 7 Feb – 7 Mar 2012
20 Mar – 3 Apr 2012
11 Apr – 23 May 2012
26 Jun – 7 Aug 2012
 69
Penang  Singapore 11 Apr – 23 May 2012
26 Jun – 7 Aug 2012
 89

Book your tickets now at JetStar.

Incoming search terms:

  • jetstar birthday sale 2012
  • jetstar 8th birthday sale 2012
  • when is jetstar birthday sale 2012
  • when is jetstar\s birthday 2012
  • jetstar anniversary sale 2012
  • jetstar birthday 2012
  • jetstar birthday sale 2013
  • jetstar free
  • birthday promotion 2013
  • jetstar birthday sale dates 2013

Xếp hạng địa điểm này

0.0 / 5 (0 đánh giá)
5
4
3
2
1

Đánh giá địa điểm này

Email của bạn sẽ không được công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tất cả bình luận có chứa đường dẫn website sẽ bị đánh dấu spam